arxaiologikoi-xoroi

Daha hızlı tarama yapmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Daskalopetra | Emborios Arkeolojik Sit Alanı | Fana Apollonas Tapınağı | Rimokastro | Αnavatos 

 

Daskalopetra

Vrontados köyünün aynı adla anılan sahilinde bulunan Daskalopetra(Öğretmen taşı) taşı, adanın en tanınmış tarihi kalıntılarından biridir. Homeros geleneği ile yakından ilintilendirilen bu yer büyük şairin okulu olarak kabul edilmiştir.

Sakız Adası, Homeros'un doğduğu yer olma iddiasını öne süren yedi şehirden(İzmir, Sakız Adası, Kolofon, İthaki, Pyrgos, Argos, Atina) birisidir.

Bunların arasında bu iddiayı büyük ihtimalle kazanma şansına en fazla sahip olanıdır. Kaldı ki, birçok antik dönem yazar ve şairlerinin buna şahitlik eden anlatımları söz konusudur.

Adayı ziyaret eden her seyyahın uğrak yeri olan Daskalopetra taşı ilgi odağı haline gelmiş ve buna ilişkin değişik yorumlar ortaya çıkmıştır. Bazıları bunu Homeros ile ilişkilendirirken başkaları tarafından putperestlik dönemine ait bir tanrının adak yeri olarak değendirilmiştir. Önemli ölçüde tahribata uğramış olmasına rağmen arkeologlar, bu tarihi eserin üst kısmındaki dörtgen zeminin, Antik çağda Sakız Adasında tapınılan Yüce Ana Kibele'ye ait yekpare bir heykele ait özellikler taşıdığını belirtmektedirler.

Giriş: Ücretsiz

 

 

Arkeolojik Sit Alanı Emborios

Profitis İlias tepesinin sarp yamaçlarında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yazılı tarihin ilk dönemlerine ait(İ.Ö. 8'inci yüzyıl) bir yerleşim birimini gün ışığına çıkarmış olup bu yerleşim yeri konumu itibariyle deniz yollarını kontrol amacıyla Anadolu kıyılarını, Susam ve İkaria adalarını gören stratejik bir yere inşa edilmiştir.

Buraya kadar çıkmak oldukça yorucu olmasına karşın Ege'nin manzarası, arkeolojik sit alanı içerisindeki kantin ve arkeolojik kalıntılar ziyaretçilerin çektikleri zahmetin karşılığını veriyor.

Tepenin zirvesine varmadan önce daha alçakta, 250 metre yükseklikte Megaro(yerleşim yerinin liderinin), adak yerleri ve tanrıça Atina'ya adanmış tapınağın içine inşa edilmiş olduğu korunaklı Akropol'ü görürüz. Akropol'ün dışında, tepenin dik yamaçlarında yerleşim yerinin merkezi bulunmakta ve geniş zeminli yerlere 50'den fazla ev inşa edilmiştir. Emporio limanının güney kısmında bir tapınak daha ortaya çıkarılmıştır.

Bu arkeolojik sit alanını yaz aylarında ziyaret etmek için daha serin olan saatleri tercih ediniz.

Giriş: 2€

 

Fana'da Apollon Tapınağı

Fana'nın rüzgarsız kuytu koyunda, alçak bir tepede Faneos Apollonas Tapınağının kalıntıları bulunmaktadır. Günümüzde aynı yerde küçük Agios Theodoros kilisesi bulunmaktadır.

Söylentiye göre "Faneos" adını şu olaydan dolayı almıştır: Tanrı Apollon'un doğduğu yer olan Delos'ta, Apollon'un annesi Letos gün ışığına çıkmış ve böylelikle Sakız Adası’nın Delos'u olarak adlandırılmıştır. Bu tapınaktan günümüze, 6. yüzyılın sonlarından kalma kalıntılar ve çevre duvarlarının bir kısmı kalmıştır.

Faneos Apollonas Tapınağı yalnızca Sakız Adası için değil genel olarak tüm İyonya için çok önemliydi. Bu tapınağın ünü Mısır'a kadar ulaşmış ve kazılar sırasında bulunan bir dizi Mısır tekneleri bu gerçeği doğrulamaktadır.

Giriş: Ücretsiz

 

Rimokastro

Vrontados yerleşim yerinin yukarısındaki Aipos yaylasında, klasik antik çağ(İ.Ö. 5'inci-1'inci yüzyılda) dönemine kadar uzandığı tahmin edilen tarımsal üretim birimlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Burada dikkat çeken önemli şeylerden biri de: bugün halen kullanılan tarım alanlarının zeminlerinin antik çağdan kalma duvar ve tarla terasların üzerinden yükselmesidir.

Ziyaretçi, geniş bir alana yayılmış arkeolojik sit alanının tümünü, sit alanı içerisindeki «Rimokastro» ve «Astifidolakko» noktalarına inşa edilmiş ve enformasyon tablolarının da yer aldığı iki seyir noktasından görebilir. Yürüyüş yapmayı sevenler, bu iki noktayı birbirine bağlayan ve üzerinde işaret tabloları bulunan yürüyüş parkurunda yürüyebilir. Toplam uzunluğu 4.5 km'dir.

Aipos'taki tarımsal üretim birimleri, adanın doğu sahilleriyle kuzey ve batı sahillerini birbirine bağlayan ve «Εllinostratas» adlı antik çağa ait karayolu bağlantısı üzerinde inşa edilmiş olup geçen yüzyılın ortalarına kadar kullanılan stratejik önemde bir bölgeye kurulmuştur.

Bölgede, antik çağdan günümüze kadar tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı doğrulanmıştır. «Rimokastro», «Κamburi Girisma» ve «Εvriaki» noktalarında tarımsal üretim birimlerine ait kalıntılar ortaya çıkarıldığı gibi aynı yaylada değişik noktalarda benzer üretim birimlerinin varlığına ilişkin arkeolojik veriler bulunmaktadır.

Özellikle, «Αstifidolakkos» bölgesinde bulunan ve «İhtiyar Kadının Öbeği» olarak tanınan büyük taş yığınları, bugün için oldukça sert arazi yapısına sahip olan bu yerde yüzyıllar boyunca tarla açmak için verilmiş olan uğraşın bir sonucu olarak oluşmuştur. Ekilebilir alanlar «dönemeçler» olarak adlandırılan ve otlayan hayvanların girmesini engellemek için büyük taş yığınlarından yapılmış duvarlarla çevrilmiştir. Yağmur sularını toplayarak insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayan büyük su depoları vardır.

Bunların içinde en önemli olan yapı Rimokastro'da, Krikeli vadisinin sel yatağı üzerine inşa edilmiş «Vahşi» adıyla tanınan yapıdır. Arazi sahibinin oturduğu ev olması muhtemel ana bina kompleksi, simetrik bir ön cephe, soldan sağa doğru inşa edilmiş çatı ile kaplı binalarla etrafı çevrili, dörtgen bir merkezi olan avludan meydana gelmektedir. Muhtemelen, güneydoğu tarafındaki bina, İ.Ö. 4'üncü yüzyılın alışageldik mimari tarzı olan kule biçiminde yapılmıştı. Yardımcı ek binalar ve çevrili büyük bir su deposu bu yerleşim yerinde yaşayanların gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetler için kullanılmaktaydı. Bu alan, en azından İ.Ö. 5'inci yüzyıldan 4'üncü yüzyıla geçiş dönemine ve Romalılar zamanına kadar kullanılmış, elde edilen verilere göre de Bizanslılar dönemine kadar terk edilmemiştir.

Bu bölgenin tarımsal üretim için kullanıldığına dair delil olarak gösterilen, Sakız Adası’na ait tarihi bir olayda mitolojinin sınırlarını zorluyor. Dil bilimcilere ait delillere göre İ.Ö. 600'lü yıllardan İ.Ö. 4'üncü yüzyıla kadar uzanan ve adanın kölelerinin Drimakos liderliğinde bir isyan başlatmışlardı. İsyancı köleler «dağlara kaçmış» ve kısa bir dönem için buralara yerleşmişlerdi.

Hatta bir zamanlar bu «devlet», kendi parasını dahi basmış, isyancıların lideri Drimakos'un, yalnızca taraftarı olan kölelere değil aynı zamanda eski efendilerine de adaletli davranmak için verdiği uğraş karşılığını bulmuş, mezarının başına kahramanlık anıtı dikilerek «İyi Niyetli Kahraman» olarak ilan edilmiştir. Ancak, diğer bazı araştırmacılar Aipos'ta bulunan çiftliklerin ve burada bulunan binaların mimari şekillerinin sürekli savaş halinde olan sürülmüş isyancılara ait olması gereken geçici barınaklarla ilişkisinin olmadığını belirtmektedirler. Bölgede gerçekleştirilen kazı çalışmalarının bu tür sorulara yanıt vermesi beklenmektedir.

Giriş: Ücretsiz

 

Anavatos

anavatos

Sarp bir uçurumun kenarına inşa edilmiş olan ve Anavatos veya Egenin Mistra'sı, Sakız Adası’nın batısında bulunmaktadır. Sakız Adası şehir merkezinden 16 kilometre uzaklıkta, gözlerden uzakta bir yere saklanmış ve çıkılması zor olan bu yer savunma kalesine benzeyen görünümü oldukça etkileyicidir.

1821 yılı kurtuluş savaşına ve 1822 katliamına ait bir tarih burada yazılmıştır. Zalloggo'da olduğu gibi felaket sırasında Osmanlıların eline düşmemek için Sakız Adalı kadınların intihar ettikleri yer olması nedeniyle birçok olaya şahit olmuştur. Bu ölü şehrin gizemli sükunetinin aralayarak uzaktan mağrur bir şekilde kendini gösteren, tek yapı olan büyük askeri tugay kışlası günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir.

Bu yapının doğu tarafındaki binaların arasında, kale duvarlarının üzerindeki tek giriş kapısından fazla uzakta olmayan gösterişli bir yapı göze çarpmaktadır. "Üç Katlı" olarak adlandırılan bu bina zeytinyağı imalathanesi, okul binası, su deposu ve Aziz Meryem Ana Kilisesi'nden oluşmaktadır. Tarihi eser niteliğindeki bu yerleşim yeri kule şeklindeki evleri, kemerleri ve dik kaldırımlarıyla şiirsel güzelliktedir.

Arşiv Malzemesi

Chios Yerel Yönetim Valiliğine ait İnternet sayfasını ziyaret etmek için burayı tıklayınız.

Chios.gr, Kuzey Ege Bölgesi yerel yönetimi tarafından kurulmuş, Chios (Sakız Adası)'nın resmi turizm İnternet sayfası olup burada adanın belli başlı turistik yerlerine, sahillerine ve de ayrıca adada gerçekleştirilen etkinliklere, aktivitelere ve de diğer birçok şeylere ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Yazılı iznimiz olmadan bu sitenin tümünün veya bir kısmının herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.